NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Wat is NEJA

Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een samenwerkingsverband tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs in Amsterdam. NEJA wil door onderzoek en kennisuitwisseling de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd bevorderen.

pijl-rechts-rond-blauw 

 

Conferentie 2017

Lees hier alles over de NEJA-Conferentie Innovaties in de Amsterdamse zorg voor jeugd, die is gehouden op donderdag 9 februari 2017 in samenwerking met KeTJA en Gemeente Amsterdam.

pijl-rechts-rond-blauw 

De nieuwste onderwerpen in het Kennisportaal:

KENNIS
PORTAAL


vragen en antwoorden over het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam

button-pijl

 

   schoolgroep Nieuws


Hier vind u het nieuws van NEJA en haar partners over onderwerpen rond het nieuwe jeugdstelsel.

4/07 Onderzoek ondersteuning van kwetsbare jeugd krijgt subsidie

In de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Rotterdam starten mbo-instellingen, jongerenwerk, jeugdhulp en hogescholen een gezamenlijk project om de professionele ondersteuning van kwetsbare jeugd in de overgang naar volwassenheid te verbeteren.   Met Hogeschool Inholland als […]

26/06 Inspiratiemiddag MovieLearning

Op 3 oktober 2017 organiseert NEJA een Inspiratiemiddag over MovieLearning: het gebruik van film- en videobeelden bij opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening.   MovieLearning is een nieuwe en beeldende manier van opleiden en trainen om sociale vaardigheden […]

22/06 Kennisatelier overgewicht tieners

Hoe kun je tieners met obesitas op een positieve manier stimuleren hun leefstijl te veranderen? Deze vraag stond op donderdag 8 juni centraal tijdens het kennisatelier Oplossingsgerichte aanpak van obesitas bij Hogeschool Inholland. Pauline Naber, […]

19/06 Refaraat Amsterdamse zedenzaak

Op 20 juni organiseert de Bascule een referaat uit haar refaratencyclus. De lezing op 20 juni staat in het teken van de Amsterdamse zedenzaak en het daaraan gekoppelde kwantitatieve/kwalitatieve onderzoek.   Op de website https://www.aanmelder.nl/referatenreeksbascule2017 […]