NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Wat is NEJA

Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een samenwerkingsverband tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs in Amsterdam. NEJA wil door onderzoek en kennisuitwisseling de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd bevorderen.

pijl-rechts-rond-blauw 

 

Conferentie 2017

Lees hier alles over de NEJA-Conferentie Innovaties in de Amsterdamse zorg voor jeugd, die is gehouden op donderdag 9 februari 2017 in samenwerking met KeTJA en Gemeente Amsterdam.

pijl-rechts-rond-blauw 

Programma

Het meerjarenprogramma beschrijft de inhoudelijke richting van NEJA in vier programmalijnen:

De nieuwste onderwerpen in het Kennisportaal:

KENNIS
PORTAAL


vragen en antwoorden over het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam

button-pijl

 

   schoolgroep Nieuws


Hier vind u het nieuws van NEJA en haar partners over onderwerpen rond het nieuwe jeugdstelsel.

14/11 Nieuwe publicaties KeTJA

Deze maand zijn er twee nieuwe publicaties verschenen van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). Beide publicaties maken deel uit van het KeTJA-deelproject dat gericht is op de doorontwikkeling van de basismethodiek van het OKT. Rapport ‘Ouders […]

9/11 ZonMw bezoekt KeTJA

Op 7 november 2017 bracht de programmacommissie Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd van ZonMw een werkbezoek aan KeTJA, de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam.    ZonMw is samen met de gemeente Amsterdam financier van de kenniswerkplaats en was benieuwd naar de […]

31/10 KeTJA in het nieuws

Bij Zorgpact is een interview over KeTJA verschenen. Roel van Goor en Mariska van der Steege verwoorden daarin wat KeTJA en de OKT’s doen om het jeugdstelsel in Amsterdam met kennis te ondersteunen.    Ook is deze week een artikel in de ZonMw-Nieuwsbrief verschenen […]

17/10 Aangeboden: Stagiairs Forensische Orthopedagogiek

Welke bijdrage kan een stagiair forensische orthopedagogiek leveren aan uw organisatie en het werkveld?   Voor nu en de komende jaren is de masteropleiding Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam op zoek naar relevante stageplekken voor academische professionals […]