NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Wat is NEJA

Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een samenwerkingsverband tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs in Amsterdam. NEJA wil door onderzoek en kennisuitwisseling de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd bevorderen.

pijl-rechts-rond-blauw 

 

Conferentie 2017

Lees hier alles over de NEJA-Conferentie Innovaties in de Amsterdamse zorg voor jeugd, die is gehouden op donderdag 9 februari 2017 in samenwerking met KeTJA en Gemeente Amsterdam.

pijl-rechts-rond-blauw 

Programma

Het meerjarenprogramma beschrijft de inhoudelijke richting van NEJA in vier programmalijnen:

De nieuwste onderwerpen in het Kennisportaal:

KENNIS
PORTAAL


vragen en antwoorden over het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam

button-pijl

 

   schoolgroep Nieuws


Hier vind u het nieuws van NEJA en haar partners over onderwerpen rond het nieuwe jeugdstelsel.

9/01 Kennisatelier Kracht uit informele netwerken

Op 22 februari organiseren KeTJA en ST-RAW (voorheen DWARS) een bijeenkomst over opvoedondersteuning.  In Amsterdam en Rotterdam wordt op een aantal manieren gewerkt met opvoedondersteuning via informele netwerken. Getrainde vrijwilligers en professionals zetten zich hierbij in. […]

29/11 Nieuwsupdate Kohnstamm Instituut

Er is een nieuwsupdate van het Kohnstamm Instituut. De twee belangrijkste jeugdonderwerpen vindt u hieronder. Wie meer wil weten: bezoek de website http://www.kohnstamminstituut.uva.nl of neem contact op met een van de genoemde onderzoekers bij onderstaande thema’s.    Doorgaande […]

14/11 Nieuwe publicaties KeTJA

Deze maand zijn er twee nieuwe publicaties verschenen van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). Beide publicaties maken deel uit van het KeTJA-deelproject dat gericht is op de doorontwikkeling van de basismethodiek van het OKT. Rapport ‘Ouders […]

9/11 ZonMw bezoekt KeTJA

Op 7 november 2017 bracht de programmacommissie Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd van ZonMw een werkbezoek aan KeTJA, de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam.    ZonMw is samen met de gemeente Amsterdam financier van de kenniswerkplaats en was benieuwd naar de […]