NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Wat is NEJA

Het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een samenwerkingsverband tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs in Amsterdam. NEJA wil door onderzoek en kennisuitwisseling de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd bevorderen.

pijl-rechts-rond-blauw 

 

PROGRAMMA

Het meerjarenprogramma beschrijft de inhoudelijke richting van kennis- en onderzoeksnetwerk NEJA. Dat programma is richtinggevend voor de projecten die starten.

pijl-rechts-rond-blauw 

De nieuwste onderwerpen in het Kennisportaal:

KENNIS
PORTAAL


vragen en antwoorden over het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam

button-pijl

 

   schoolgroep Nieuws


Hier vind u het nieuws van NEJA en haar partners over onderwerpen rond het nieuwe jeugdstelsel.

8/09 Laatste bijeenkomst Leren op de werkvloer

Op 29 september 2016 vindt ’s morgens de laatste bijeenkomst van de werkgroep Leren op de Werkvloer plaats op de Hogeschool van Amsterdam. U bent van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke afsluiting aanwezig te […]

8/09 Eerste resultaten Pilot-onderzoek S2C

School2Care (S2C) heeft een factsheet uitgebracht over de eerste resultaten van het pilot-onderzoek dat in september 2015 is gestart onder alle jongeren, die vanaf dat moment zijn ingestroomd. Voor de pilot hebben jongeren, ouders en medewerkers vragenlijsten […]

4/09 UvA benoemt Ramón Lindauer tot hoogleraar

 Ramón Lindauer is op 7 juli 2016 benoemd tot hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam. Lindauer is als kinder- en jeugdpsychiater werkzaam bij het Centrum voor Trauma en Gezin van de Bascule.   […]

25/08 Proefschrift Effectiviteit Zorg voor Jeugd

Pauline Goense heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de vraag of de toepassing van kennis over ‘wat werkt’ leidt tot effectievere behandeling van jeugdigen en wat voor ondersteuning professionals in dat kader nodig hebben. […]