NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Wat is NEJA

Het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een samenwerkingsverband tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs in Amsterdam. NEJA wil door onderzoek en kennisuitwisseling de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd bevorderen.

pijl-rechts-rond-blauw 

 

PROGRAMMA

Het meerjarenprogramma beschrijft de inhoudelijke richting van kennis- en onderzoeksnetwerk NEJA. Dat programma is richtinggevend voor de projecten die starten.

pijl-rechts-rond-blauw 

De nieuwste onderwerpen in het Kennisportaal:

KENNIS
PORTAAL


vragen en antwoorden over het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam

button-pijl

 

   schoolgroep Nieuws


Hier vind u het nieuws van NEJA en haar partners over onderwerpen rond het nieuwe jeugdstelsel.

25/08 Proefschrift Effectiviteit Zorg voor Jeugd

Pauline Goense heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de vraag of de toepassing van kennis over ‘wat werkt’ leidt tot effectievere behandeling van jeugdigen en wat voor ondersteuning professionals in dat kader nodig hebben. […]

2/08 SChool2Care onderzoek van start

School2Care gaat met ondersteuning vanuit NEJA onderzoek doen naar de (kosten)effectiviteit en de werkzame principes van deze unieke Amsterdamse 12-uurs aanpak. De intensieve, geïntegreerde aanpak voor jongeren met complexe problemen bestaat nu vijf jaar. Het […]

15/06 Nieuwsbrief Effectieve Reflectie #2

De tweede Nieuwsbrief van het project Effectieve Reflectie van het Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd, Altra, JBRA en Spirit is gepubliceerd. in deze Nieuwsbrief vind u informatie over de activiteiten van […]

24/05 Meeloopdag UvA-studenten bij NEJA

  Naar aanleiding van het gastcollege op de UvA over het jeugdbeleid in Amsterdam en over het NEJA, kwamen een vijftal eerstejaars studenten met het verzoek om een dagje mee te kunnen lopen bij het […]