NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Nieuws

07/03/2018Kohnstammlezing Freek de Jonge

Op vrijdag 23 maart 2018 wordt in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam de negentiende Kohnstammlezing gehouden, mede georganiseerd door het Kohnstamm Instituut:  ‘Mag ik even uw aandacht?’ door Freek de Jonge.   Ieder jaar vindt […]

26/02/2018‘Zicht op effectiviteit’

Eind vorig jaar verscheen de nieuwe, volledig herziene en geactualiseerde editie van ZICHT OP EFFECTIVITEIT. Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector (onder redactie Tom van Yperen, Jan Willem Veerman en Bas Bijl). […]

21/02/2018Gezondheidsdata jeugd beschikbaar!

Gezondheidsdata van tienduizenden kinderen en jongeren in Amsterdam beschikbaar voor onderzoek!   Vanuit de GGD Amsterdam zijn gezondheidsdata van tienduizenden kinderen/jongeren beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Er ligt een schat aan informatie waar nog weinig mee wordt gedaan. […]

19/02/2018Actualiteitencollege febr. 2018

Het Actualiteitencollege van 19 februari 2018 over de Effectiviteit van preventieve opvoedondersteuning was zeer druk bezocht (ruim 90 deelnemers). Na een boeiende presentatie van Prof. dr. Geertjan Overbeek (UvA) en de reactie daarop van Cecile Winkelman […]

23/01/2018Uitnodiging Kennisatelier Triple P

Op 8 maart 2018 organiseert Hogeschool Inholland het Kennisatelier werken met Triple P tieners.   Zie hieronder de uitnodiging.   Aanmelden kan via michelle.bax@inholland.nl 

09/01/2018Kennisatelier Kracht uit informele netwerken

Op 22 februari organiseren KeTJA en ST-RAW (voorheen DWARS) een bijeenkomst over opvoedondersteuning.  In Amsterdam en Rotterdam wordt op een aantal manieren gewerkt met opvoedondersteuning via informele netwerken. Getrainde vrijwilligers en professionals zetten zich hierbij in. […]

29/11/2017Nieuwsupdate Kohnstamm Instituut

Er is een nieuwsupdate van het Kohnstamm Instituut. De twee belangrijkste jeugdonderwerpen vindt u hieronder. Wie meer wil weten: bezoek de website https://www.kohnstamminstituut.uva.nl of neem contact op met een van de genoemde onderzoekers bij onderstaande thema’s.    Doorgaande […]

14/11/2017Nieuwe publicaties KeTJA

Deze maand zijn er twee nieuwe publicaties verschenen van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). Beide publicaties maken deel uit van het KeTJA-deelproject dat gericht is op de doorontwikkeling van de basismethodiek van het OKT. Rapport ‘Ouders […]

09/11/2017ZonMw bezoekt KeTJA

Op 7 november 2017 bracht de programmacommissie Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd van ZonMw een werkbezoek aan KeTJA, de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam.    ZonMw is samen met de gemeente Amsterdam financier van de kenniswerkplaats en was benieuwd naar de […]

31/10/2017KeTJA in het nieuws

Bij Zorgpact is een interview over KeTJA verschenen. Roel van Goor en Mariska van der Steege verwoorden daarin wat KeTJA en de OKT’s doen om het jeugdstelsel in Amsterdam met kennis te ondersteunen.    Ook is deze week een artikel in de ZonMw-Nieuwsbrief verschenen […]