NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Nieuws

11/08/2017Onderzoek Geweld in de jeugdzorg

    De Commissie Geweld in de Jeugdzorg gaat komend jaar een (deel)onderzoek uitvoeren specifiek gericht op de LVB-sector. Het onderzoek staat o.l.v. prof. dr. Micha de Winter en wordt verder uitgevoerd door Prof. dr. Geert-Jan Stams, prof. […]

08/08/2017Onderzoek methodiek Straathoekwerk

Voor het eerst wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van het straathoekwerk.  Het driejarig onderzoek richt zich op  de bijdrage van de straathoekwerkmethodiek op jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en hun omgeving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door […]

07/08/2017Factsheet Risicovol opvoederschap

Deze maand is de factsheet die Mirte Forrer gemaakt heeft over het Science practitioner-project Risicovol Opvoederschap verschenen. Dit project is een samenwerking tussen JBRA, VU en Altra en wordt ondersteund door NEJA.   U kunt dit […]

07/08/2017KeTJA in het Zorgpact

In het magazine van het Zorgpact verscheen deze zomer een interview met Pauline Naber over KeTJA, die is toegetreden tot dit samenwerkingsverband.   Het Zorgpact stimuleert de gezamenlijke aanpak via regionale ‘zorgpacten’, deelt voorbeelden van goede samenwerkingen, […]

04/07/2017Onderzoek ondersteuning van kwetsbare jeugd krijgt subsidie

In de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Rotterdam starten mbo-instellingen, jongerenwerk, jeugdhulp en hogescholen een gezamenlijk project om de professionele ondersteuning van kwetsbare jeugd in de overgang naar volwassenheid te verbeteren.   Met Hogeschool Inholland als […]

26/06/2017Inspiratiemiddag MovieLearning

Op 3 oktober 2017 organiseert NEJA een Inspiratiemiddag over MovieLearning: het gebruik van film- en videobeelden bij opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening.   MovieLearning is een nieuwe en beeldende manier van opleiden en trainen om sociale vaardigheden […]

22/06/2017Kennisatelier overgewicht tieners

Hoe kun je tieners met obesitas op een positieve manier stimuleren hun leefstijl te veranderen? Deze vraag stond op donderdag 8 juni centraal tijdens het kennisatelier Oplossingsgerichte aanpak van obesitas bij Hogeschool Inholland. Pauline Naber, […]

19/06/2017Refaraat Amsterdamse zedenzaak

Op 20 juni organiseert de Bascule een referaat uit haar refaratencyclus. De lezing op 20 juni staat in het teken van de Amsterdamse zedenzaak en het daaraan gekoppelde kwantitatieve/kwalitatieve onderzoek.   Op de website https://www.aanmelder.nl/referatenreeksbascule2017 […]

31/05/2017Nieuwsupdate Kohnstamm Instituut

Hier vindt u de laatste Nieuwsupdate van het Kohnstamm Instituut (juni 2017), met daarin informatie over nieuwe publicaties en onderzoeken.   Klik hier om deze nieuwsupdate te openen.

12/05/2017Presentatie behandelmethode Obesitas

De Kenniskring Leefwerelden van de Jeugd organiseert het Kennisatelier Oplossingsgerichte aanpak van obesitas, op donderdag 8 juni. Tijdens dit kennisatelier presenteren onderzoekers van InHolland en de Hogeschool van Amsterdam de resultaten van het onderzoek naar […]