NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Eigen regie bij ondersteuningsprofiel

Vraag: Hoe kan eigen regie van ouders en jeugd vorm krijgen bij het proces van vraagverheldering en samen beslissen over het ondersteuningsprofiel? Wat zijn belangrijke aandachtspunten?

 

Vraagsteller: gemeente Amsterdam, afdeling jeugd

Beantwoordingverwacht voorjaar 2018

 

Contactpersoon voor beantwoording: Marjolijn Distelbrink, Verwey-Jonker Instituut mdistelbrink@verwey-jonker.nl