NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Eigen regie jongeren en OKT

Vraag: Hoe kan eigen regie van jongeren in contacten met het OKT vorm krijgen? Welke voorwaarden en eventuele ondersteuning zijn daarbij van belang?

 

Vraagsteller: Jeugdplatform Amsterdam

 

Antwoord:  door Inholland ism Jeugdplatform Amsterdam. In voorjaar 2018 verschijnt een literatuurverkenning die ten behoeve van deze vraag is uitgevoerd.