NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Programmalijn Effectieve jeugd- en gezinsinterventies

De specialistische zorg voor jeugd betreft het bieden van diagnostiek, allerlei vormen van ambulante zorg, pleegzorg, residentiële zorg en jeugdbescherming, vanuit de deelsectoren jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Onderzoek naar de effectiviteit en werkzame elementen van deze interventies blijft nodig.

 

De speerpunten van deze programmalijn zijn:

  • (Kosten)effectiviteit van jeugd- en gezinsinterventies
  • Effectiviteit van aanpakken bij specifieke doelgroepen
  • Evalueren multifocale zorg en ketenzorg
  • Effectiviteit pleegzorg

 

 

Intensief Systeemgericht Casemanagement

Lerend Effectiviteitsonderzoek naar de werkwijze Intensief Systeemgericht Casemanagement Om bij kinderen en gezinnen met de juiste intensiteit in te grijpen en de juiste hulp in te zetten, is het nodig dat professionals van Jeugdbescherming zorgvuldig […]

Onderzoek Eigen Kracht-conferenties

Een onderzoek naar de uitvoering en effectiviteit van Eigen Kracht-conferenties in de jeugdhulp. De doelen van dit onderzoek zijn 1) om de uitvoering van EK-c’s in kaart te brengen en 2) om in kaart te […]

Onderzoek effectieve reflectie

Dit project richt zich op het ontwikkelen en toetsen van handvatten voor het stimuleren van een kwalitatief goede uitvoering van interventies in de praktijk en het in kaart brengen van ervaringen van professionals en cliënten […]

Onderzoek gevolgen Amsterdamse zedenzaak

Dit kwalitatieve onderzoek naar de gevolgen van de Amsterdamse zedenzaak (dec. 2010) richt zich op de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de ervaringen van ouders met betrekking tot de impact van de zedenzaak, de impact van […]

Onderzoek belang van trauma-sensitiviteit

Een onderzoek naar het belang van trauma-sensitiviteit voor (professionele) opvoeders, met als onderzoeksvraag: Is trauma-sensitiviteit een algemeen werkzame factor in de zorg voor jeugd en wat is de relatie tussen trauma-sensitiviteit, traumakennis, opvoedstress, werkalliantie, leefklimaat […]

Onderzoek (kosten)effectiviteit School2Care

Een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit en de werkzame principes van de unieke Amsterdamse 12-uurs aanpak School2Care. Onderzoeksvraag: In hoeverre is School2Care (kosten)effectief vergeleken met residentiële jeugdzorg en met welke werkzame principes hangt dit samen? De […]