NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Onderzoek (kosten)effectiviteit School2Care

Een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit en de werkzame principes van de unieke Amsterdamse 12-uurs aanpak School2Care.

Onderzoeksvraag: In hoeverre is School2Care (kosten)effectief vergeleken met residentiële jeugdzorg en met welke werkzame principes hangt dit samen?

De studie bestaat uit vier deelonderzoeken: een systematische review (literatuuronderzoek), onderzoek naar de doelgroep van School2Care, onderzoek naar de werkzame principes van School2Care en onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van School2Care.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: UvA, School2Care, Altra-transferium, De Vaart

Contactpersoon: s.pronk@altra.nl

Financiering: NEJA

Oplevering: december 2019

 

Resultaten: