NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

1e Actualiteitencollege 2020

GEANNULEERD: De preventieve kracht van het jongerenwerk

 

Gedwongen door de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus, hebben ook wij moeten besluiten het NEJA-Actualiteitencollege van maandag 23 maart as. te annuleren. 
Wij hopen op een later tijdstip Het Actualiteitencollege van Dr. Judith Metz alsnog te kunnen organiseren. Wij zullen u daarover te zijner tijd nader berichten.

Voor nu wensen wij u een goede gezondheid en veel wijsheid in deze drukke periode!

Rena Eenshuistra – Coördinator
Machiel de Rooij – Organisatie

 

De preventieve kracht van het jongerenwerk

Op maandag 23 maart van 16.00 – 17.30 uur zal het eerste NEJA-Actualiteitencollege van 2020 plaatsvinden.
Spreker is Dr. Judith Metz, lector Youth Spot – Jongerenwerk op de HvA. 

 

Vier jaar na de transitie is de druk op de jeugdzorg almaar toegenomen. Het aantal hulpbehoevende jongeren stijgt, de wachtlijsten groeien en twee op de drie gemeenten kampen met forse tekorten. Naarstig op zoek naar geld, kijken de lokale overheden extra kritisch naar het nut van preventieve basisvoorzieningen. Vooral het jongerenwerk ligt onder de loep. De telkens gestelde vraag is wat het jongerenwerk, een basisvoorziening, eigenlijk doet en of het de druk op de jeugdzorg deels kan verlichten. Lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk deed landelijk onderzoek naar de bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatiedoelen. In het actualiteitencollege worden de uitkomsten gepresenteerd en doorgepraat over hoe jeugdzorg en jongerenwerk elkaar kunnen versterken en wat daarvoor randvoorwaarden zijn.

Jaarlijks organiseert het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) minstens een Actualiteitencollege. Het Actualiteitencollege is bedoeld om een actueel onderwerp, dat sterk in de belangstelling staat, te bespreken en/of om de meest recente wetenschappelijke kennis over een onderwerp te delen met praktijk en beleid. 

 

Vriendelijke groet,
Rena Eenshuistra – Coördinator
Machiel de Rooij – Organisatie

23/03
2020