NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Actualiteitencollege – inschrijven

Schrijf je nu in voor het 3e online Actualiteitencollege van 2023 op dinsdag 26 september 2023 van 16:00 – 17:00 uur:

 

Hoe zorg ik voor een gedragen verklarende analyse?

 

Ouders en jeugdigen willen zich graag beter gehoord voelen en dat terugzien in de analyse over ‘wat er aan de hand is’ en ‘hoe dat komt’. Alleen een door alle betrokkenen gedragen analyse faciliteert de gedeelde besluitvorming over de doelen en de keuze van interventies: dus daar liggen uitdagingen.

 

De stappen om tot een gedragen verklarende analyse te komen zijn:

  • Als uitgangspunt een door alle betrokkenen gemeenschappelijke formulering van de moeilijkheden in het dagelijkse leven, feitelijk en concreet.
  • Een verklarende analyse in de taal van de jeugdige en ouders, zo mogelijk met termen die ze eerder hebben gebruikt
  • Een uitleg door jongere en/of opvoeders wat er aan de hand is, wat daarvoor de best mogelijke verklaring is en welke doelen en acties daar logischer wijs uit voortvloeien.

 

In dit college bieden Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets van Bureau PEERS een modelpitch aan op basis van het zeven factorenmodel. Ze geven voorbeelden van uitwerkingen van een verklarende analyse die verwoord kan worden door de betrokkenen.

 

NB.: Vul je naam correct en volledig in. De naam die je hier invult wordt achteraf ook op je Bewijs van deelname geplaatst.