NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Programma NEJA-conferentie 2019

Op donderdag 28 maart vindt de vierde NEJA-conferentie plaats in Hotel Casa te Amsterdam. Het programma voor deze conferentie ziet er als volgt uit:

 

Ontvangst en registratie

Welkom door dagvoorzitter Germie van den Berg (Programmaleider NEJA, Vakgroepleider Passende hulp bij het NJi)

Opwarmen: wat is integraal werken? door Laura Nooteboom (promovendus Gezin aan Zet)

Marleen Beumer (Bestuurder Ouder- en Kindteams Amsterdam) werpt haar blik op samenwerken in de wijk: nut, noodzaak, kansen en dilemma’s.

Intermezzo: werkzame elementen (door Laura Nooteboom)

Arnoud Verhoeff (Bijzonder hoogleraar UvA en hoofd Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie, GGD Amsterdam) pleit voor integraal/multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek, omdat vragen vanuit de praktijk meestal niet door één discipline zijn te onderzoeken.

Koffie/thee en naar workshops

Workshops ronde 1 (lees de beschrijvingen)

Lunch en informatiemarkt/posterpresentaties

Middagopening door dagvoorzitter Germie van den Berg

Hilde Reints (Directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit, Gemeente Amsterdam) spreekt over de ambities in het gemeentelijk beleid tot samenhangende ondersteuning voor Amsterdammers met problemen op meerdere gebieden; financiën, wonen, werk, lichamelijke of geestelijke gezondheid, opvoeden en samenleven.

Meike Bartels (Hoogleraar VU Genetics and Wellbeing) vertelt ons over wetenschappelijk onderzoek naar factoren die invloed hebben op geluksgevoel en vooral ook hoe deze kennis benut kan worden bij de preventie van psychische en emotionele problemen bij jeugdigen.

Glaasje fris en naar workshops

Workshops ronde 2 (lees de beschrijvingen)

Borrel

 

  • Inschrijven voor dit programma kunt u HIER.
  • Terug naar openingspagina NEJA-conferentie 2019

 

 

 

 

 

09.00 – 09.30

09.30 – 09.35

 

 

09.35 – 09.45

 

09.45 – 10.15

 

 

10.15 – 10.30

10.30 – 11.00

 

 

 

 

11.00 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30 – 13:45

13.45 – 14.00

14.00 – 14.30

 

 

 

 

 

14.30 – 15.00

 

 

 

 

15.00 – 15.30

15.30 – 16.30

16.30 – 17.30