NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Aanmelden workshop NEJA-conferentie 2021 – sprekers

 

Op 18 februari 2021 zal de vijfde NEJA-conferentie plaatsvinden onder de titel “Nieuwe uitdagingen voor de Jeugdhulp in Amsterdam”. Anders dan de voorgaande edities, zal deze conferentie geheel online plaatsvinden. Met presentaties, debatten, ontmoetingsplekken, interactieve workshops en posterpresentaties, zal de dag veel van de kenmerkende NEJA-sfeer laten zien.

 

Om het inhoudelijke programma in te vullen is dit een uitnodiging van de programmacommissie aan alle instellingen en organisaties, die deelnemen aan het NEJA, om voorstellen in te dienen voor een workshop. Zo’n workshop kan worden georganiseerd door een of meer NEJA-partners. Gevraagd wordt om ‘een pareltje’ in te brengen, een combinatie van praktijk en onderzoek of een combinatie van beleid en onderzoek. U kunt uw voorstellen insturen tot uiterlijk 28 november 2020.

In december 2020 zal de congrescommissie een evenwichtige keuze maken uit de inzendingen, op basis van uw informatie en de variatie van ingediende voorstellen.

De thema’s van de NEJA-Conferentie 2021 zijn:

  1. De gevolgen van Corona voor de jeugd(hulp)
  2. Gebiedsgericht werken
  3. Kansengelijkheid
  4. Diversiteit/inclusie

Indieners kunnen kiezen uit de volgende werkvormen:

  • Presentatie: een presentatie van in totaal 50 minuten, live online vanuit de eigen locatie; met maximaal 30 minuten presentatie, gevolgd door maximaal 20 minuten discussie;
  • Workshop: een workshop van in totaal 50 minuten, live online vanuit de eigen locatie; met maximaal 40 minuten interactieve werkvormen, gevolgd door maximaal 10 minuten afronding;
  • Posterpresentatie: door de indiener zelf opgenomen video (MP4) van maximaal 5 minuten.Tijdens de gehele dag izijn deze posters te zien. Posterpresentaties zijn bedoeld voor iedereen, die een onderzoeksidee, een onderzoeksopzet of (voorlopige cq. tussentijdse) onderzoeksresultaten over effectieve jeugdhulp wil presenteren. Deze presentaties zijn bedoeld om reacties, adviezen en informatie op te halen bij de deelnemers.

 

U kunt HIER uw voorstel indienen.