NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Ervaren van discriminatie?

Vraag: Hoe komen verschillende groepen discriminatie tegen en hoe praten ze erover?

 

Vragensteller:  OKT Amsterdam

 

Antwoord: reeds beantwoord aan vragensteller. Antwoord online voorjaar 2020 verwacht.

 

Contactpersoon: Marjolijn Distelbrink: m.distelbrink@verwey-jonker.nl