NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Gezamenlijke kennisproductie binnen de jeugdhulp in transformatie

Vraag: hoe ontwikkel je zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek dat de transformatie in de jeugdhulp praktisch ondersteunt? En wat vraag het van de verschillende betrokkenen – bestuurders, professionals, onderzoekers, subsidieverstrekkers, beleidsmakers – om dit soort onderzoek mogelijk te maken?

Aanleiding: zowel werkveld, (lokale) overheid, kennisinstellingen vinden het belangrijk dat de transformatie in de jeugdhulp wordt ondersteund door onderzoek. Het blijkt echter moeilijk om onderzoek in te richten dat tegelijkertijd aansluit bij de vele veranderingen en ontwikkelingen in het werkveld en voldoet aan criteria voor wetenschappelijkheid en eisen van beleidsmakers en financiers.
 
Vragensteller: Ouder- en kindteams Amsterdam / Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA)
 
Antwoord: In uitvoering, verwacht zomer 2019
 
Contactpersoon: Roel van Goor, Hogeschool Inholland – Roel.vanGoor@inholland.nl