NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Omgaan met gaming-gedrag van jongeren

Vraag: Veel Amsterdamse ouders maken zich zorgen over het gaming-gedrag van hun kinderen en vragen zich af hoe zij hier in de opvoeding mee kunnen omgaan. Hoe kunnen ouder- en kindadviseurs ouders ondersteunen die zich zorgen maken om het gaming-gedrag van hun kinderen?
 
Vragensteller: Ouder- en kindteams Amsterdam
 
Antwoord: In uitvoering, verwacht zomer 2019
 
Contactpersoon: Roel van Goor, Hogeschool Inholland – Roel.vanGoor@inholland.nl