NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

KeTJA

logo_KeTJA nws

KeTJA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam) is een subprogramma binnen NEJA, financieel ondersteund door ZonMw. KeTJA is een van de 12 academische werkplaatsen rond de transformatie van het jeugdstelsel. KeTJA is gestart in 2015. Voor een uitgebreider beschrijving van de academische werkplaatsen transformatie jeugd, zie de website van ZonMw

 

KeTJA heeft als partners: Verwey-Jonker Instituut (penvoerder), Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, VU Amsterdam, Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA), GGD Amsterdam, Trias Pedagogica, Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI), de Ouder- en Kindteams Amsterdam, het Jeugdplatform Amsterdam.

 

Drie deelprojecten

KeTJA kent drie deelprojecten.

     Projectleider is Leonieke Boendermaker (l.boendermaker@hva.nl). 

  • Het derde deelproject ondersteunt met kennis het lerende systeem van het OKT. Het eerste jaar is gewerkt aan het met de praktijk, ondersteund door kennis uit onderzoek, aanscherpen van de methode van casuïstiekbespreking. De praktische Handreiking casuïstiekbespreking is daarvoor in 2017 verschenen. Projectleider is Roel van Goor (roel.van.goor@inholland.nl).
 
Diversiteit en participatie jeugdigen met psychische problematiek

KeTJA is naast de genoemde deelprojecten uitvoerder van nog twee projecten die zijn gefinancierd door ZonMw.

  1. Diversiteit in Transformatie waarin met verschillende andere academische werkplaatsen en diverse partners in Amsterdam wordt gewerkt aan meer inclusief werken in wijkteams (meer informatie Marjolijn Distelbrink, mdistelbrink@verwey-jonker.nl). 
  2. En een project rond het ondersteunen van participatie van jeugdigen met psychische problematiek, waarvan Leonieke Boendermaker de projectleider is (l.boendermaker@hva.nl).  

Lees hier meer over de activiteiten van KeTJA

 

Voor meer informatie over KeTJA of het Kennisportaal kunt u contact opnemen met Marjolijn Distelbrink, coördinator Kennisportaal: mdistelbrink@verwey-jonker.nl 

Kennisportaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisportaal Forum (besloten)