NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

KeTJA

KeTJA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam) is een subprogramma binnen NEJA, financieel ondersteund door ZonMw. KeTJA is een van de 12 academische werkplaatsen rond de transformatie van het jeugdstelsel. KeTJA is gestart in 2015. Voor een uitgebreider beschrijving van de academische werkplaatsen transformatie jeugd, zie de website van ZonMw

 

KeTJA heeft als partners: Verwey-Jonker Instituut (penvoerder), Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, VU Amsterdam, Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam (NEJA), GGD Amsterdam, Trias Pedagogica, Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI), de Ouder- en Kindteams Amsterdam, het Jeugdplatform Amsterdam.

 

Drie deelprojecten

KeTJA kent drie deelprojecten.

 • Het eerste is een kennisportaal waar beleidsmakers en ondersteuners van ouders en jeugd in Amsterdam en vertegenwoordigers van ouders en jeugd zelf hun vragen kunnen stellen over wat er al bekend is uit onderzoek of werkveld rond bepaalde onderwerpen (projectleider Marjolijn Distelbrink, mdistelbrink@verwey-jonker.nl).
 • Het tweede deelproject is gericht op de doorontwikkeling van de basismethodiek van het OKT, via formulering van centrale werkprincipes. Deze komen op de werkwijzer voor OKA’s. Projectleider is Leonieke Boendermaker (l.boendermaker@hva.nl). 
 • Het derde deelproject ondersteunt met kennis het lerende systeem van het OKT. Het eerste jaar is gewerkt aan het met de praktijk, ondersteund door kennis uit onderzoek, aanscherpen van de methode van casuïstiekbespreking. De publicatie en een praktische handreiking voor het OKT verschijnt binnenkort. Projectleider is Pauline Naber (pauline.naber@inholland.nl).
 
Diversiteit en participatie jeugdigen met psychische problematiek

KeTJA is naast de genoemde deelprojecten uitvoerder van nog twee projecten die zijn gefinancierd door ZonMw.

 1. Diversiteit in Transformatie waarin met verschillende andere academische werkplaatsen en diverse partners in Amsterdam wordt gewerkt aan meer inclusief werken in wijkteams (meer informatie Marjolijn Distelbrink, mdistelbrink@verwey-jonker.nl). 
 2. En een project rond het ondersteunen van participatie van jeugdigen met psychische problematiek, waarvan Leonieke Boendermaker de projectleider is (l.boendermaker@hva.nl).  

Mer over KeTJA

Zie voor meer informatie ook 

 

Verslagen

 

 • Terugkomdag voor welzijnsorganisaties en OKT-medewerkers in Amsterdam op 15 maart 2017. Deze bijeenkomst komt voort uit het project Diversiteit in Transformatie
  • Lees hier het verslag van de kick-off op 7 februari 2017
  • Kijk hier naar de lezing van Trees Pels over ‘Inclusief werken in de wijk’ tijdens deze bijeenkomst.
  • Kijk hier naar een sfeerimpressie van deze bijeenkomst
  • Kijk hier naar een videoverslag van de workshops
  • Kijk hier naar een videoverslag van het zaalgesprek

 

 • Wethouder Simone Kukenheim bracht op 16 oktober 2016 een werkbezoek aan KeTJA. Lees hier het verslag.

 

Voor meer informatie over KeTJA of het Kennisportaal kunt u contact opnemen met Marjolijn Distelbrink, coördinator Kennisportaal: mdistelbrink@verwey-jonker.nl 

Kennisportaal