NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X
 menu

KeTJAA is een samenwerkingsverband tussen onderzoek, praktijk, beleid, onderwijs, en ouders en jeugd. KeTJAA wil de ondersteuning aan kwetsbare jongeren en hun ouders in Amsterdam en omgeving verbeteren, door middel van kennisopbouw en -uitwisseling.

Op 1 juni 2020 is het vierjarige programma KeTJAA van start gegaan. KeTJAA, de regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland, is een vervolg op en verbreding van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam, oftewel KeTJA (2015-2019).

KeTJAA is een samenwerkingsverband tussen onderzoek, praktijk, beleid, onderwijs, en ouders en jeugd. KeTJAA wil de ondersteuning aan kwetsbare jongeren en hun ouders in Amsterdam en omgeving verbeteren, door middel van kennisopbouw en -uitwisseling.

KeTJAA wordt gefinancierd door ZonMw en de gemeente Amsterdam en bestaat uit twee onderzoeksprojecten, een kennisportaal en een aantal werkplaatsbijeenkomsten. KeTJAA is een van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (www.werkplaatsenjeugd.nl).

 

Projecten en activiteiten KeTJAA

KeTJAA kent twee onderzoeksprojecten en een Kennisportaal. In het eerste onderzoeksproject van KeTJAA wordt onderzocht hoe professionals en formele of informele partners in de wijk beter kunnen samenwerken, zodat jongeren die niet zelf op zoek gaan naar informatie of hulp beter bereikt en geholpen kunnen worden. Het tweede project focust zich op het vergaren van kennis over factoren die een soepele overgang bevorderen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs naar vervolgonderwijs of werk.

Het kennisportaal is bedoeld voor partners in de regio Amsterdam-Amstelland die hier hun kennisvragen kunnen stellen. Er is budget beschikbaar om voor drie vragen per jaar kort veldonderzoek te doen of bestaande kennis te bundelen. 

Ten slotte vinden er drie à vier keer per jaar werkplaatsbijeenkomsten plaats waar partners van en met elkaar leren, elkaar inspireren en nieuwe thema’s agenderen.

 

Hier vind je meer informatie over de resultaten van KeTJA in 2015-2019.

Hier vind je meer informatie over de partners van KeTJAA

 

Contactinformatie

Voor meer informatie of portaalvragen, neem contact op met Marjolijn Distelbrink: mdistelbrink@verwey-jonker.nl, tel. 06-34738628.

Nieuws

 

Eindrapportage: Inclusieve sportactiviteiten voor neurodivergente jongeren

04 jun 2024
Hoe toegankelijk zijn sportactiviteiten voor neurodivergente jongeren in de gemeente Amsterdam? Dat was de hoofdvraag van onderzoek dat is uitgevoerd […]
Lees meer


Deelrapportages ‘Samen aanwezig in de leefwereld’ verschenen

18 mrt 2024
In het project ‘Samen aanwezig in de leefwereld’  zijn nog vier deelrapportages verschenen, waarmee dit onderzoek is afgerond. In dit […]
Lees meer


Kennisportaal

In het Kennisportaal beantwoorden diverse onderzoekers vanaf 2015 kennisvragen uit de praktijk over ondersteuning van jongeren in Amsterdam-Amstelland. Het Kennisportaal staat onder regie van KeTJAA.