NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Partners

De consortiumpartners van het NEJA bestaan uit kernpartners en geassocieerd partners.

 

Kernpartners

De kernpartners van het NEJA zijn:

Altra

Arkin

Levvel
MOC ’t Kabouterhuis
HVO-Querido

  • de gecertificeerde instellingen:

Jeugdbescherming Regio Amsterdam
William Schrikkergroep

 

Geassocieerd partners

Volgens het zwaan-kleef-aan-principe kunnen andere deelnemers als geassocieerd partners aanhaken als deelnemer aan het NEJA, al dan niet op tijdelijk basis. Geassocieerd NEJA-partners zijn:

  • Coördinatoren van de academische werkplaatsen en expertisenetwerken in de regio;
  • Collega-hoogleraren en collega-lectoren van de kernpartners of toekomstige kernpartners.