NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Programma 2019-2022

In 2019 is het tweede meerjarenprogramma van het NEJA vastgesteld. De centrale vraag van het meerjarig onderzoeksprogramma 2019 – 2022 van het NEJA is:

‘Wat zijn de werkzame principes in het stelsel van de zorg voor jeugd in Amsterdam?’

 

Deze vraag wordt toegespitst op de volgende drie thema’s:

 

Aan deze thema’s hebben de NEJA-partners prioriteit gegeven en ze sluiten goed aan bij de keuzes waar de huidige coalitie zich de komende periode op richt (zie coalitieakkoord Een nieuwe lente en een nieuw geluid, mei 2018).

 

Naast de drie bovengenoemde thema’s zullen de thema’s ‘veiligheid’ en ‘diversiteit’ – één Amsterdam, allemaal Amsterdammers – als een rode draad door alle onderdelen van het NEJA- onderzoeksprogramma lopen.

 

Drie andere belangrijke activiteiten van het NEJA zijn en blijven

 

Jaarlijks wordt gekeken aan welk(e) thema(‘s) onderzoeksopdrachten gekoppeld worden. Onderzoeksprojecten zullen steeds een looptijd van ongeveer een jaar hebben en moeten passen bij de kennisbehoeften van dat jaar vanuit de gemeente en praktijkorganisaties. Verschillende NEJA-partners werken samen in de onderzoeksprojecten. Onderzoeksresultaten worden op de NEJA-website gepubliceerd.