NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

3e Actualiteitencollege 2021

Op donderdag 25 november van 16:00 – 17:00 uur ging het laatste Actualiteitencollege van 2021 over 

Praten met kinderen in het Jeugddomein.

 

Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat er in jeugdzorgtrajecten regelmatig met kinderen wordt gepraat. Dit kan hen onder andere helpen meer zelfvertrouwen te krijgen, waardoor de kans op een positieve uitkomst toeneemt. Toch lukt het lang niet altijd dit voor elkaar te krijgen. Het is geen uitzondering dat gesprekken met kinderen enkel incidenteel voorkomen of dat er alleen met de ouders wordt gepraat. 
Hoe komt dit? Welke struikelblokken komen jeugdzorgprofessionals hierin tegen? Daarover gaat dit actualiteitencollege, waarbij er speciale aandacht is voor de praktische omstandigheden waarin veel professionals moeten werken. Er wordt afgesloten met enkele tips and tricks om het praten met kinderen een stevigere plek te geven binnen de jeugdzorg.
 
Het actualiteitencollege werd gegeven door Atze van den Bos (voorheen onderzoeker bij Jeugdbescherming Amsterdam, nu docent Bestuurskunde aan de HvA), en Arjo Admiraal (gezinsmanager en trainer bij Jeugdbescherming Amsterdam en docent Pedagogiek bij Inholland).

 

HIER vind je het videoverslag.

HIER vind je de presentatie.

25/11
2021