NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Disclaimer

Tenzij anders vermeld, is deze website, inclusief subsites en alle daarop gepubliceerde informatie, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van samenwerkingsverband NEJA. Informatie en/of gegevens van de website, inclusief het aangeboden videomateriaal, mogen voor particuliere educatieve/informatieve doeleinden worden gebruikt zonder dat hiervoor toestemming aan NEJA behoeft te worden gevraagd. Gebruik van informatie en/of onderdelen van de website voor andere dan bovengenoemde doeleinden is zonder schriftelijke toestemming van NEJA niet toegestaan.

 

NEJA maakt en beheert deze website wordt met de grootst mogelijke zorg. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen of vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de webmaster via redactie@neja.nl.

 

Links naar website derde(n)
Op deze website zijn voor het gebruikersgemak links opgenomen naar websites en/of informatiebronnen van derden. NEJA heeft daar geen invloed op noch zeggenschap over. Derhalve kan NEJA geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de inhoud, de gevolgen, privacybescherming of aangeboden diensten of producten op die websites of bronnen van derden.