NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Actualiteitencollege ‘Als kind getuige van moord en dan?’

Als kind getuige van moord en dan?

 

Jaarlijks organiseert het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) minstens één Actualiteitencollege. Het Actualiteitencollege is bedoeld om een actueel onderwerp, dat sterk in de belangstelling staat, te bespreken en/of om de meest recente wetenschappelijke kennis over een onderwerp te delen met praktijk en beleid. 

Het eerste Actualiteitencollege van 2019 vond plaats op donderdag 13 juni 2019 van 15.30 – 17.30 uur en richtte zich op het belangrijk, maar ook indringend onderwerp: als kind getuige zijn van de moord op je ouder – onvoorstelbaar, maar toch overkomt het kinderen.
Spreker was Alfons Crijnen, kinder- en jeugdpsychiater bij o.a. De Waag en De Opvoedpolien initiatiefnemer en ontwikkelaar van VoorZorg en Taakspel.

 

13/06
2019