NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Bijeenkomst vernieuwde Master Preventieve jeugdhulp UvA

Op woensdagmiddag 10 februari organiseert de UvA een bijeenkomst over de vernieuwing van het onderwijsprogramma van het Mastertraject Opvoedingsondersteuning. Dit Masterprogramma is bedoeld voor wetenschappelijk opgeleide gedragswetenschappers, o.a. (ortho)pedagogen en (jeugd)psychologen.

 

Binnen deze master is de afgelopen jaren een nieuwe programma ontwikkeld. Ook zijn er een aantal veranderingen in voorbereiding, zoals bijvoorbeeld de naam van het mastertraject in “ Preventieve Jeugdzorg en Opvoeding (PJO) (zie visie-document).

 

Geïnteresseerden uit het werkveld van Preventieve jeugdzorg en opvoedingsondersteuning worden van harte uitgenodigd deze middag input te geven op dit nieuwe programma.

U kunt u aanmelden via een email aan coördinator Henny Bos van de UvA: H.M.W.Bos@uva.nl

10/02
2016