NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Expertmeeting Pleegzorgondersteuning

Naar aanleiding van de promotie van Caroline Jonkman organiseerde de VU en NEJA op 27 mei de expertmeeting ‘Pleegzorgondersteuning’.

Uit het promotieonderzoek, een effectstudie naar Therapeutische Pleegzorg, bleek dat de problematiek van kinderen in therapeutische pleegzorg ernstige is en dat effecten van therapeutische pleegzorg bij deze doelgroep niet altijd overeind blijven. Doel van de expertmeeting was om na te denken hoe verder met effectieve ondersteuning aan pleegkinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen.

 

Bekijk hier het programma en het verslag van de expertmeeting.

27/05
2015