NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Kindveiligheid/kindermishandeling

Op 10 april heeft een NEJA kennisuitwisselingsbijeenkomst plaats gevonden, verzorgd door de UvA en JBRA, met als thema ‘Doorontwikkeling van het licht risicotaxatie inzake kindveiligheid/kindermishandeling (LIRIK)’.

 

Jeugdzorgprofessionals dragen zorg voor de veiligheid van kinderen. Een goede inschatting van de kans op onveiligheid in de toekomst is daar een onderdeel van. Deze inschatting wordt beter als de professional daarbij wordt ondersteunt door een instrument. Een veelgebruikt instrument in de zorg voor jeugd is het Licht Instrument Risicotaxatie inzake Kindveiligheid / Kindermishandeling (LIRIK).

Jeugdbescherming heeft het initiatief genomen om de huidige LIRIK te verbeteren, zodat deze beter aansluit bij de praktijk en geïntegreerd is met de meest recente wetenschappelijke kennis. Samen met onderzoekers van de vakgroep Forensische Orthopedagogiek (Universiteit van Amsterdam) zijn inzichten uit wetenschap en praktijk geïntegreerd in een nieuw instrument: de ARIJ (Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming).

 

In deze kennisbijeenkomst hebben Mirte Forrer (gedragsdeskundige Jeugdbescherming) en Claudia van der Put (onderzoeker Universiteit van Amsterdam) gezamenlijk de ontwikkelingen en uitkomsten gepresenteerd en is met de deelnemers vanuit praktijkinstellingen en de gemeente gediscussieerd over de meerwaarde van de ARIJ. Bekijk hier de presentatie.

10/04
2015