NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Angstbehandeling bij kinderen

Op 19 juni vond een NEJA kennisuitwisselingsbijeenkomst plaats, verzorgd door de UvA over het thema ‘Werkzame factoren in angstbehandeling bij kinderen’.

 

Bij 11-12% van de kinderen komt een angststoornis voor. Cognitieve gedragstherapie is de meest effectieve behandeling voor angststoornissen bij kinderen. Toch is na behandeling ongeveer 1/3 van de kinderen niet vrij van hun angststoornis. Een belangrijke vraag is: Welke factoren spelen een rol in de effectiviteit van angstbehandeling bij kinderen?

 

Wetenschappelijk onderzoek laat gemengde resultaten zien over welke kindfactoren (bijv. leeftijd, IQ, comorbiditeit) een rol spelen in de effectiviteit van angstbehandeling, en wat de eventuele rol van ouders is. Daarnaast wordt de vraag gesteld wie (welke therapeut met welke opleiding en ervaring) het beste de behandeling kan geven. Tevens wordt steeds vaker gebruik gemaakt van feedback; cliënten rapporteren elke week over hun klachten en over hoe zij de sessie bij de therapeut hebben ervaren, en dit wordt vervolgens met de cliënt besproken door de therapeut. Door meer zicht te krijgen op deze kind- , ouder- en therapeutfactoren kan de behandeling beter worden afgestemd op de cliënt en dit biedt mogelijkheden voor het verbeteren van de effectiviteit.

 

Bekijk hier de presentatie.

19/06
2015