NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Actualiteitencollege – bevestiging

Hartelijk dank voor je aanmelding voor het 4e Actualiteitencollege op dinsdag 1 november 2022 van 16.00 – 17.00 uur:

 

Amsterdamse zedenzaak; wat heeft het ons geleerd?

 

door Eva Verlinden (Senior onderzoeker GGD Amsterdam) en Esther van Duin (promovendus Amsterdam UMC).

 

LET OP:

Deze bijeenkomst is echt bedoeld is voor professionals die in hun werk te maken kunnen hebben met kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt en hun ouders. Denk aan zorgmedewerkers, onderzoekers en beleidsmakers. De Amsterdamse zedenzaak is een (privacy) gevoelige zaak. In het belang van de gezondheid en het welzijn van de slachtoffers en hun familieleden willen wij je vragen zorgvuldig om te gaan met (het delen van) dit bericht/rapport.

De informatie uit deze bijeenkomst mag dan ook op geen enkele wijze worden gebruikt voor publicatie, in welke vorm dan ook.

 

Wij laten je zo spoedig mogelijk weten of je kan deelnemen. indien dit het geval is, sturen wij u in hetzelfde bericht de link naar het webinar toe. Dat bericht kan in uw spambox terecht komen. Kijk daar ook!

 

Vriendelijke groet,

 

Rena Eenshuistra – Coördinator NEJA

Machiel de Rooij – Organisatie NEJA