NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Selectie & beantwoording

Via het kennisportaal kunnen professionals hun vragen stellen over het functioneren van het nieuwe jeugdstelsel. De beantwoording gebeurt zowel op basis van praktijkonderzoek als van academisch onderzoek, van evidence- en practice based kennis (inclusief input van cliënten).

 

Selectie

De vragen worden bij binnenkomst nader gespecificeerd, zo nodig verhelderd, in overleg met de vraagstellers, door de beheerders van het loket (Marjolijn Distelbrink en Germie van den Berg). De afweging welke vragen (het meest) prioriteit verdienen, wie ze het beste kan beantwoorden en wat voor onderzoeksactiviteiten eventueel nodig zijn, wordt in de ‘schakelgroep’ gemaakt, althans bij vragen die meer dan een dag investering vergen. In de schakelgroep zitten vertegenwoordigers van NEJA, de gemeente, het OKT, en ouders/jeugd. Als het om snel te beantwoorden kennisvragen gaat (vragen die enkele uren tot een dag investering vergen), kan besluitvorming over aanpak en uitvoering bij de beheerders van het loket plaatsvinden.

 

Beantwoording van vragen

De beantwoording van vragen gebeurt via interviews met (ervarings)deskundigen, kort literatuur- of praktijkonderzoek. De antwoorden kunnen in verschillende vormen worden opgediend, afhankelijk van de aard van de vraag en behoeften van de vraagstellers. Dit kan bijvoorbeeld ‘live’ in de vorm van een adviesgesprek, masterclass, workshop (in het kader van het Lerend systeem), of via producten als een gegevensanalyse, (kort) literatuuroverzicht, praktisch handvat, een training of een korte film.

De vragen worden beantwoord door onderzoekers van de bij KeTJA aangesloten kennisinstellingen, waarbij de keuze afhankelijk is van de beschikbare expertise. Daarbij betrekt KeTJA ook personen uit praktijk en beleid. Ook wordt onder begeleiding van onderzoekers en docenten praktijk- en participatief onderzoek uitgevoerd door en met professionals, studenten en met ouders/jeugdigen. Waar nodig wordt kennis of expertise benut van andere Werkplaatsen Transformatie Jeugd.

De vragen en antwoorden worden opgenomen op de website van NEJA en ook actief verspreid op andere manieren, bijvoorbeeld via de digitale OKT werkwijzer.