NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Verdediging proefschrift ‘Schools that Care’

Op 18 januari 2023 om 14.00 uur zal Sanne Pronk haar proefschrift  ‘Schools that Care; the potential benefits and drawbacks of an alternative educational facility’ verdedigen in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

 

Ruim 10 jaar geleden startte in Amsterdam de eerste School2Care; een innovatieve interventie waarbij onderwijs en zorg volledig geïntegreerd zijn, gericht op jongeren voor wie schooluitval en/of uithuisplaatsing dreigt.

Sinds 2016 heeft Sanne Pronk (iHub) onderzoek gedaan naar School2Care. Wie zijn de jongeren die hieraan deelnemen? Hoe verhouden zij zich tot jongeren die verblijven in de gesloten jeugdzorg? Hoe ontwikkelen zij zich tijdens en na School2Care? En hoe kijken zij, hun ouders en de betrokken professionals tegen deze voorziening aan?
 
Inmiddels bestaan er vier School2Care-locaties in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De oorspronkelijke methodiek is de afgelopen jaren verder ontwikkeld op basis van onder meer de inzichten uit dit proefschrift, vanuit de ambitie om voor steeds meer jongeren schooluitval en/of uithuisplaatsing te kunnen voorkomen. De bevindingen zijn hiernaast minstens zo relevant voor andere vormen van hulp en onderwijs, bijvoorbeeld de residentiële (gesloten) jeugdzorg en meer ambulante vormen waar onderwijs en zorg elkaar (kunnen) versterken.
 
In haar proefschrift zijn de wetenschappelijke publicaties van de onderzoeken gebundeld, inclusief een overstijgende discussie van de bevindingen en implicaties.

 

Meer informatie, een PDF-versie van het proefschrift opvragen of in gesprek over de bevindingen van het proefschrift kun je door een mail te sturen aan sanne.pronk@ihub.nu.

 

Dit proefschrift maakt deel uit van een NEJA scientist practitioner project (promotieonderzoek uitgevoerd door een onderzoeker die deels in de praktijk werkt en deels onderzoek uitvoert ten diensten van die praktijk).