NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Aangeboden: Stagiairs Forensische Orthopedagogiek

Welke bijdrage kan een stagiair forensische orthopedagogiek leveren aan uw organisatie en het werkveld?

 

Voor nu en de komende jaren is de masteropleiding Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam op zoek naar relevante stageplekken voor academische professionals in opleiding.

 

“Sinds 2007 zijn we bij de master Forensische Orthopedagogiek met grote gedrevenheid bezig met het opleiden van studenten als gedragsdeskundigen met expertise op het gebied van zorg voor kinderen, jeugdigen en gezinnen waarbij justitieel ingrijpen dreigt of reeds plaatsvindt binnen civielrechtelijk of strafrechtelijk kader. Zo willen wij de praktijk sterker maken en een kwetsbare doelgroep zo effectief mogelijk ondersteunen. Inmiddels is het werkveld ruim 500 forensisch orthopedagogen rijker. Zij hebben specifieke kennis over preventie, diagnostiek en behandeling van complexe doelgroepen, vaak binnen een wettelijk kader. Ook bezitten zij kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van onderzoek bij deze populatie, bijvoorbeeld om risico’s op kindermishandeling of delinquentie in te schatten of om de effectiviteit en werkzame mechanismes van interventies in kaart te brengen. Onze docenten verrichten wetenschappelijk onderzoek op diverse gebieden van de forensische orthopedagogiek, met als doel kennisontwikkeling ten behoeve van de praktijk.

 

TYPEN STAGES

In het kader van de masteropleiding vinden wij het essentieel dat onze  studenten praktijkervaring opdoen in de vorm van een stage. Deze stage omvat minstens 568 uur (6 maanden, 3 dagen in de week), maar kan meer uren omvatten als dat wenselijk is voor de stage-instelling. Wij maken onderscheid tussen klinische stages (in de functie van orthopedagoog, psycholoog, gedragswetenschapper, behandelverantwoordelijke, e.d.) en onderzoeks- en beleidsstages (in de functie van onderzoeker, beleids- of kwaliteitsmedewerker). Taken die worden  uitgevoerd en begeleiding die door de stage-instelling wordt geboden moeten op academisch niveau zijn. Daarnaast is bij elke stage een UvA-docent betrokken voor de periodieke evaluaties van de stage.

 

CONTACT

Dit studiejaar hebben we weer een groot aantal enthousiaste studenten die op zoek zijn naar een stage. Graag horen we van u welke stagemogelijkheden u ziet binnen uw instelling of organisatie. Wij gaan graag in overleg over een samenwerking die voor alle partijen iets oplevert en waarmee we gezamenlijk werken aan verdere kwaliteitsverbetering van de hulpverlening aan kwetsbare doelgroepen.

Bent u niet zeker of u een volwaardige stage kunt aanbieden? Dan kunt u altijd met ons contact opnemen en overleggen.


Voor meer informatie en overleg kunt u contact opnemen met de stagecoördinator van Forensische Orthopedagogiek: Arna Robsdóttir van Beek (a.r.vanbeek@uva.nl; tel: 06 55 40 29 41).  

 

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Geert Jan Stams (hoogleraar forensische orthopedagogiek) en

Arna Robsdóttir van Beek