NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Actualiteitencollege ‘Als kind getuige van moord en dan?’

Jaarlijks organiseert het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) minstens één Actualiteitencollege. Het Actualiteitencollege is bedoeld om een actueel onderwerp, dat sterk in de belangstelling staat, te bespreken en/of om de meest recente wetenschappelijke kennis over een onderwerp te delen met praktijk en beleid. 

Dit eerste Actualiteitencollege in 2019 vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 van 15.30 – 17.30 uur en richt zich op het belangrijk, maar ook indringend onderwerp:

 

Als kind getuige van moord en dan?

-Over het belang van veiligheid in jeugdzorg en jeugd GGZ

 

Getuige zijn van de moord op je ouder – onvoorstelbaar, maar toch overkomt het kinderen.
Spreker is Alfons Crijnen, kinder- en jeugdpsychiater bij o.a. De Waag en De Opvoedpolien initiatiefnemer en ontwikkelaar van VoorZorg en Taakspel.

 

Welke reactie mag je van kinderen verwachten? Kan een (jong) kind daar iets over vertellen? Wat als het kind niets vertelt – heeft het dan ook niets gezien? Wat als het kind de confrontatie met de herinnering in therapie aangaat?
In dit Actualiteitencollege worden praktijk en theorie bij elkaar gebracht, en handvatten aangereikt voor gespreksvoering en behandeling. Er wordt stilgestaan bij gevolgen van non-disclosure en stress op de gezondheid en ontwikkeling. Tevens wordt de verbinding gelegd met de gevolgen voor kinderen die getraumatiseerd zijn door kindermishandeling en verwaarlozing. Ook veiligheid ‘van binnen’ door de jeugd-GGZ en ‘van buiten’ door jeugdzorg worden expliciet besproken.

 

Locatie: Filmzaal van het Stadhuis in Amsterdam

datum: donderdag 13 juni 2019 van 15.30 – 17.30 uur

Bevestiging van deelname
In verband met de vertrouwelijke aard van dit onderwerp en het gebruikte materiaal, is dit Actualiteitencollege alleen toegankelijk voor professionals in jeugdzorg en jeugd-GGZ in Amsterdam.
 
U kunt zich HIER aanmelden. 
LET OP: U ontvangt van ons na aanmelding een bevestiging of u kunt deelnemen.