NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Actualiteitencollege over diversiteit

Veel organisaties in het jeugddomein zijn op zoek naar effectieve manieren om diversiteit binnen hun organisaties te vergroten. Dit college laat zien waarom het juist voor organisaties in de jeugdzorg van groot belang is om diversiteitssensitief te werken:

Onderwerpen  zijn:

  • Objectief werven en selecteren: hoe kunnen we diversiteit bij jeugdhulporganisaties vergroten en wat levert het op?
  • Samenwerken binnen de organisatie: waar lopen medewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen tegenaan, wat is het effect voor medewerkers en cliënten? En wat doe je er als organisatie aan?
  • Trainingen diversiteit: welke trainingen werken wel en welke niet, waarom niet en wat zijn  alternatieven?

 

Het college wordt verzorgd door prof. dr. Serena Does en Hanneke Felten, M.Sc., experts op het gebied van bevorderen diversiteit, verminderen sociale ongelijkheid, tegengaan van discriminatie. 

Serena Does is bijzonder hoogleraar sociale ongelijkheid & veerkracht aan de VU en senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Hanneke Felten werkt als senior onderzoeker en projectleider bij Movisie en Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). 

 

  • Je kan HIER de presentatie terugvinden.