NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Advies Diversiteit JPA

Diversiteitsbeleid in Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft Jeugdplatform Amsterdam (JPA) gevraagd om samen met jongeren en ouders te onderzoeken welke ervaringen en wensen zij hebben op het gebied van diversiteit. Als ondersteuner van het JPA heeft Stichting Alexander daarom twee bijeenkomsten georganiseerd. We hebben het thema verkend en gekozen voor een brede benadering. Vanuit de vraag ‘hoe moeten hulpverleners omgaan met verschillen?’ en dilemma’s uit de praktijk hebben we input opgehaald en in dit advies verwerkt. Benieuwd wat jongeren en ouders belangrijk vonden, en welke tips zijn meegegeven? 

 

Bekijk hier het advies.