NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Cliëntenfeedback leerplicht Amsterdam

Leerplicht Amsterdam heeft Stichting Alexander gevraagd om samen met hen een systeem van cliëntenfeedback te ontwikkelen dat past bij de positie en context waarin Leerplicht opereert. Jongeren, ouders en andere stakeholders worden hierbij betrokken.

 

Met dit cliëntenfeedbacksysteem willen zij vervolgens hun beleid en werkwijze kunnen evalueren/ toetsen en indien nodig bijstellen. Zo kan de dienstverlening nog beter aansluiten op de wensen en behoeften van jongeren en ouders, vanuit de positie van Leerplicht in het veld, met als doel om te doen wat effectief is om leerlingen goed naar school te laten gaan.

 

Lees HIER meer over dit systeem