NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

GEANNULEERD: De preventieve kracht van jongerenwerk

GEANNULEERD: De preventieve kracht van het jongerenwerk

 

Gedwongen door de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus, hebben ook wij moeten besluiten het NEJA-Actualiteitencollege van maandag 23 maart as. te annuleren. 
Wij hopen op een later tijdstip Het Actualiteitencollege van Dr. Judith Metz alsnog te kunnen organiseren. Wij zullen u daarover te zijner tijd nader berichten.

Voor nu wensen wij u een goede gezondheid en veel wijsheid in deze drukke periode!

Rena Eenshuistra – Coördinator
Machiel de Rooij – Organisatie

 

Jaarlijks organiseert het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) minstens een Actualiteitencollege. Het Actualiteitencollege is bedoeld om een actueel onderwerp, dat sterk in de belangstelling staat, te bespreken en/of om de meest recente wetenschappelijke kennis over een onderwerp te delen met praktijk en beleid.