NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Eerste resultaten Pilot-onderzoek S2C

School2Care (S2C) heeft een factsheet uitgebracht over de eerste resultaten van het pilot-onderzoek dat in september 2015 is gestart onder alle jongeren, die vanaf dat moment zijn ingestroomd. Voor de pilot hebben jongeren, ouders en medewerkers vragenlijsten ingevuld over onder andere gedrag, vaardigheden en opvoedbelasting.

 

Hoewel de pilot een kleine groep leerlingen betreft (N=48) heeft het veel informatie opgeleverd. Ten eerste blijkt het belang van het goed onderzoeken van de leerlingen voor wie een gesloten plaatsing toch passender bleek. Uit deze eerste analyse blijkt al duidelijk de ernst van de problemen van deze leerlingen, met name in de kwaliteit van de omgeving, en de urgente en zware zorg die nodig was. Door deze groep te onderzoeken leert men steeds meer over hoe tijdig kan worden verwezen en doorplaatsingen voorkomen kunnen worden.

Verder kan al voorzichtig geconcludeerd worden dat School2Care de complexe doelgroep in huis heeft voor wie de aanpak ontwikkeld is.

 

Lees hier de volledige  factsheet over de ervaringen tot nu toe.

 

School2Care in Amsterdam bestaat al vijf jaar en richt zich op jongeren van 12 -17 jaar met complexe problemen, voor wie bestaande onderwijs-zorgvoorzieningen niet voldoende aansluiten. School2Care begeleidt hen weer richting onderwijs of werk. Uitgangspunt is dat de jongere thuis kan blijven wonen.

 

Per januari 2016 heeft NEJA een subsidie toegekend voor wetenschappelijk onderzoek naar School2Care. Sanne Pronk, werkzaam als praktijkonderzoeker bij Altra Onderwijs & Jeugdhulp, zal zich als scientist practitioner de komende jaren bezighouden met de uitvoering van dit onderzoek.