NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Gezondheidsdata jeugd beschikbaar!

Gezondheidsdata van tienduizenden kinderen en jongeren in Amsterdam beschikbaar voor onderzoek!

 

Vanuit de GGD Amsterdam zijn gezondheidsdata van tienduizenden kinderen/jongeren beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Er ligt een schat aan informatie waar nog weinig mee wordt gedaan.

Er worden jaarlijks via het onderzoek Jij en je gezondheid gegevens verzameld op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Op het primair onderwijs wordt de gezondheidsvragenlijst ingevuld door ouders, op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs wordt de gezondheidsvragenlijst ingevuld door jongeren zelf.

Diverse onderwerpen komen aan bod zoals kwaliteit van leven, psychische gezondheid, gedrag, leefgewoonten, genotmiddelgebruik en leefomgeving.

 

De GGD hoopt dat er door onderzoekers meer gebruik zal worden gemaakt van deze data.

 

In bijgaande flyer vindt u meer informatie over deze onderzoeksdata.

 

Heeft u interesse in het gebruik van data? Neem dan contact op via jijenjegezondheid@ggd.amsterdam.nl