NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Handreiking Casuïstiekbespreking

Hoe kunnen casuïstiekbesprekingen van Ouder- en Kindteams zó worden ingericht, dat er optimaal wordt samen gewerkt en samen geleerd?

Door middel van actie-onderzoek heeft KeTJA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam deze vraag onderzocht en de Handreiking Casuïstiekbespreking uitgebracht.

 

In overleg met teamleiders en casuïstiekteams zijn tijdens casuïstiekbesprekingen verbeteracties uitgeprobeerd, geobserveerd en geëvalueerd. Deze handreiking geeft aanwijzingen om de structuur en inrichting van de casuïstiekbesprekingen aan te scherpen en daarmee de kwaliteit en leeropbrengst te vergroten. De aanwijzingen voor het gebruik van de zes onderdelen en bijbehorende tools kunnen Ouder- en Kindteams op de Digitale Handreiking van de OKT’s terugvinden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel van Goor, Hogeschool Inholland:roel.vangoor@inholland.nl