NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Inauguratie bijzonder hoogleraar kindermishandeling

“Geweld binnen gezinnen is een hardnekkig probleem dat je pas echt tegengaat als beleidsmedewerkers, hulpverleners en onderzoekers zich opener opstellen en meer gaan samenwerken”.

Dat stelt bijzonder hoogleraar prof. dr. Majone Steketee in haar inaugurele rede ‘De olifant in de (kinder)kamer’ waarmee ze vandaag haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam accepteert. Steketee draagt vanuit haar leerstoel via verschillende onderzoeken bij aan een effectieve aanpak van kindermishandeling.  

 

Als bijzonder hoogleraar en als directeur van het Verwey-Jonker Instituut wil Steketee bijdragen aan de aanpak van kindermishandeling. Om beter zicht te krijgen op die ‘olifant in de (kinder)kamer’. In het bijbehorende onderzoeksprogramma richt zij zich op de vraag hoe effectief we zijn in het beschermen van kinderen. Het programma bestaat uit vier onderzoeken: een longitudinale studie en onderzoek naar zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit. Een onderzoek naar de effectiviteit van de bestaande aanpak van huiselijk geweld. Een onderzoek naar de meerwaarde van het wel of niet gedwongen karakter van de hulpverlening. En een onderzoek naar de effectiviteit van enkele concrete vernieuwende aanpakken. 
 
Het Verwey-Jonker Instituut heeft het voornemen de volgende instanties nader te betrekken bij de leerstoel: de Raad voor de Kinderbescherming, het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, Jeugdzorg Nederland, het Directoraat-Generaal Straffen & Beschermen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
 
 
De volledige oratie vindt u hier.