NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

KeTJA in het nieuws

Bij Zorgpact is een interview over KeTJA verschenen. Roel van Goor en Mariska van der Steege verwoorden daarin wat KeTJA en de OKT’s doen om het jeugdstelsel in Amsterdam met kennis te ondersteunen. 

 

Ook is deze week een artikel in de ZonMw-Nieuwsbrief verschenen over de casuïstiekhandreiking, die Inholland en KETJA maakte in nauwe samenwerking met de OKT’s.