NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Jeugdhulp in VO flink gestegen

Het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs dat in aanraking is geweest met jeugdzorg en jeugdhulp is de afgelopen jaren flink gestegen, in alle onderwijstypen. In het vso is dit aandeel gestegen van 45% tot 65%, in het vwo van 1% to 8%.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Doorstroom naar het mbo en succes in het mbo van jongeren uit praktijkonderwijs, vmbo-b en vso’ van het Kohnstamm Instituut. Onderzoekers Koopman en Ledoux hebben dit verslag gemaakt als deel van het evaluatieprogramma over de Wet Passend Onderwijs, die in 2014 is ingegaan.

 

Lees hier meer over dit onderzoek.