NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Jongeren in de digitale wereld

ICILS 2023

Hoe goed zijn 14-jarige leerlingen voorbereid op leven en werken in een digitale wereld? Om dit in kaart te brengen doet Nederland mee aan het internationale vergelijkende onderzoek ICILS 2023.
Kohnstamm Instituut voert dit onderzoek uit in samenwerking met I&O Research en de Universiteit van Amsterdam.

 

Meer informatie vind je HIER

 

Integrale ICT-monitor 2022-2023

De PO-Raad, de VO-raad en Kennisnet willen inzicht in het ICT-gebruik in het primair en voortgezet onderwijs (funderend onderwijs), op school-, instellingsniveau en sectorniveau. Kohnstamm Instituut ontwikkelt daarom een integrale ICT-monitor voor het funderend onderwijs, waarin ook de ICT-ontwikkelingsmogelijkheden in kaart worden gebracht.

 

Meer informatie over deze ICT-monitor vind je HIER