NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Jongeren onderzoeken ervaringsdeskundigheid

Binnen de jeugdhulp wordt steeds vaker de kennis van jongeren met ervaring in de jeugdhulp ingezet. Maar wat is ervaringsdeskundigheid? En wat werkt wel én niet in de praktijk? Vanuit een samenwerking tussen Stichting Alexander, ExpEx en het Nederlands Jeugdinstituut gaan ervaringsdeskundige jongeren zélf met deze vragen aan de slag.

 

Om in beeld te krijgen hoe jongeren de definitie en de positie van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp voor zich zien, gaat een groep jongeren een participatief jongerenonderzoek uitvoeren onder begeleiding van Stichting Alexander. Ook de samenwerking tussen jongeren, beleidsmakers en professionals wordt in het onderzoek in beeld gebracht.

De uitkomsten van het onderzoek volgen eind 2020.

Jongeren met ervaring in de jeugdhulp die interesse hebben om als jongerenonderzoeker aan de slag te gaan, kunnen contact opnemen met Ivet Pieper van Stichting Alexander, via pieper@st-alexander.nl.

 

Meer informatie over dit onderzoek vindt je HIER.