NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Kinderrechtenscan Amsterdam

Op 20 november 1989 ondertekenden wereldleiders het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en beloofden daarmee de rechten van kinderen van over de hele wereld te beschermen. Dit jaar vieren we dus het 30-jarige jubileum van het verdrag.

 

Voor de Gemeente Amsterdam was dit jubileum een mooie mijlpaal om te onderzoeken hoe het er nu voor staat met de kinderrechten in de hoofdstad. De Kinderombudsman van Amsterdam gaat daarom samen met Stichting Alexander en andere partners een Amsterdamse Kinderrechtenscan uitvoeren.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop en mate waarin kinderen, jongeren en ouders ervaren dat hun rechten tot uiting komen in Amsterdam.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Ivet Pieper via pieper@st-alexander.nl

 

Klik hier voor de flyer voor deelname door kinderen van 8-13 jaar
Klik hier voor de flyer voor deelname door kinderen van 13-18 jaar