NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Nieuwe Handreikingen voor professionals

KeTJA brengt drie handreikingen uit voor wijkteamprofessionals jeugd en gezin.

 

Als medewerker wijkteam voor gezin en jeugd wordt van je verwacht dat je breed inzetbaar bent.  Je komt niet alleen veel verschillende vraagstukken tegen, maar je cliënten komen ook nog eens van diverse culturele achtergronden. Hoe sluit je goed aan bij een gezin met een andere culturele achtergrond dan de jouwe? Hoe zorg je ervoor dat een alleenstaande moeder van haar eigen kracht uitgaat? Hoe ga je om met verschillende verwachtingen van ouders aan de ene kant, en organisaties waar je mee samenwerkt aan de andere kant? KeTJA maakte drie handreikingen over thema’s waar wijkteammedewerkers mee te maken krijgen.

Deze handreikingen zijn vooral geïnspireerd op de werkpraktijk en ervaringen van professionals in Amsterdamse Ouder – en Kindteams, maar zijn bruikbaar voor alle medewerkers van wijkteams of jeugdhulpinstellingen. De handreikingen gaan in op het werken met culturele diversiteit, het versterken van eigen kracht van cliënten, en het samenwerken met aan de ene kant gezinnen en aan de andere kant ketenpartners.

In de handreikingen staat omschreven wat het vraagstuk is, hoe je het aanpakt, wat je ervoor nodig hebt, en wat je erbij kan gebruiken. Je vindt verwijzingen naar bruikbare instrumenten, en ook naar reflectietools om te meten hoe ver je eigenlijk al bent op een bepaald thema. Ook vind je inspiratie en ervaringen van collega’s.  

De drie Handreikingen zijn te vinden op de NEJA-site: 

 

Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider, Leonieke Boendermaker (l.boendermaker@hva.nl).