NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Nieuwsupdate Kohnstamm Instituut

Er is een nieuwsupdate van het Kohnstamm Instituut. De twee belangrijkste jeugdonderwerpen vindt u hieronder. Wie meer wil weten: bezoek de website https://www.kohnstamminstituut.uva.nl of neem contact op met een van de genoemde onderzoekers bij onderstaande thema’s. 
 
Doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie laat te wensen over
Er is weinig stabiliteit in kwaliteit van de voor- naar vroegschoolse fase: slechts een klein deel van de doelgroepleerlingen krijgt zowel in de voor- als in de vroegschoolse periode aanbod van (relatief) hoge kwaliteit. Pluspunt: er zijn wel kleutergroepen met een goed aanbod en hoge kwaliteit en daar is de ontwikkeling van doelgroepkinderen ook gunstiger. meer:
 
 
Pijlers voor effectief onderwijs aan achterstandsleerlingen in Amsterdam
Wat doen succesvolle basisscholen met veel achterstandsleerlingen? Wat is werkzaam voor achterstandsleerlingen volgens onderzoek? Op twee manieren wordt onderzocht hoe we scholen handvatten kunnen bieden om prestaties te verhogen. meer: