NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Nieuws van het Kohnstamm Instituut

Hieronder vind u de nieuwsupdate van het Kohnstamm Instituut.

 

 

 

Versterkt deelname aan het programma DoenDenken de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen?

In Rotterdam doet het Kohnstamm Instituut onderzoek naar de opbrengsten van het programma DoenDenken, bedoeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs te versterken en hun talenten te helpen ontwikkelen. Het programma wordt uitgevoerd door Rotterdam Vakmanstad. meer

 

 

Pedagogische kwaliteit

Mirjam Gevers-Deynoot over pedagogische kwaliteit als aandachtspunt in aanpassingen van het aanbod in de kinderopvang. En over het belang van onderzoek daarnaar. Zie het artikel Kinderopvang in Nederland staat onder druk in de bijlage Jeugd en gezin in Elsevier van zaterdag 9 september jl. meer

 

Hechtere samenwerking opleidingsscholen met andere scholen gewenst?

Al jaren worden er partnerschappen gesmeed tussen lerarenopleidingen en scholen, zodat leraren-in-opleiding een goede begeleiding op de scholen krijgen. Deze opleidingsscholen hebben veel kennis en expertise opgebouwd in de loop van de jaren. Daarnaast zijn er scholen die niet zijn aangesloten bij opleidingsscholen. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de opgebouwde kennis en inzichten uit de opleidingsscholen ook deze scholen bereiken? meer

 

Promotieonderzoek over schoolprestaties

Merlijn Karssen presenteert maandag 9 oktober haar promotieonderzoek op de SZW wetenschapsdag, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Haar promotieonderzoek gaat over

de schoolprestaties, het sociaal functioneren en de onderwijservaringen van bi-etnische leerlingen in Nederland. meer

 

Meer informatie: Diane Kragtwijk, dkragtwijk@kohnstamm.uva.nl