NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Onderzoek Geweld in de jeugdzorg

 

 

De Commissie Geweld in de Jeugdzorg gaat komend jaar een (deel)onderzoek uitvoeren specifiek gericht op de LVB-sector. Het onderzoek staat o.l.v. prof. dr. Micha de Winter en wordt verder uitgevoerd door Prof. dr. Geert-Jan Stams, prof. dr. Xavier Moonen, dr. Inge Wissink en dr. Hanneke Creemers van de Universiteit van Amsterdam.

 

In deze en andere deelstudies wordt vooral gekeken naar de kwalitatieve aard, naar de context en de gevolgen van het geweld. Dus wat gebeurde er en hoe kon dit gebeuren? Werd er door verantwoordelijken op gereageerd en zo ja, wat was die reactie dan? En hoe gingen de levens van de betrokkenen verder? Het zijn belangrijke vragen die beantwoord moeten worden om een goed wetenschappelijk beeld op te leveren. 

Daarnaast gaat een grootschalig kwantitatief onderzoek lopen naar de aard en omvang van geweld. 

 

Meer informatie over dit (deel)onderzoek en andere activiteiten van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg vindt u op de website.