NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Onderzoek ervaringen doorverwijzing specialistische jeugdhulp

Het Verwey-Jonker Instituut en Stichting Alexander hebben in opdracht van de gemeente Amsterdam kwalitatief onderzoek gedaan naar uitwerking van de inkoopstrategie specialistische jeugdhulp, die sinds 2018 wordt toegepast in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

Uit het onderzoek blijkt, dat de uitwerking ervan in de praktijk wel verbeterd kan worden.

De inkoopstrategie beoogt vier doelen te bereiken:

  1. Meer regie bij ouders en jeugdigen
  2. Meer integraal werken
  3. Betere samenwerking tussen ketenpartners
  4. Meer resultaatsturing

De context van de jeugdhulp, waarbij sprake is van stijgende kosten en wachtlijsten, speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van de doelen.

Resultaten van dit onderzoek dienen als input voor de uitwerking van de nieuwe inkoopstrategie die in 2021 van start gaat.