NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Onderzoek Jongerenwerk in coronatijd

De coronamaatregelen hebben ons allemaal geraakt, zeker ook jongeren in kwetsbare situaties. 

Sinds februari 2020 moesten jongeren zich opnieuw verhouden tot de samenleving waarin de maatregelen hun dagelijkse gang van zaken beïnvloedden. Voor jongerenwerkers gold dat zij in rap tempo zichzelf (nieuwe) vaardigheden moesten aanleren. Hoe bleven zij nabij in tijden van afstand? En wat kunnen ze meenemen naar de periode na corona?

Van juni 2020 tot april 2021 hebben de onderzoekslijn Jeugd en Samenleving (Inholland) en het lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam) hier onderzoek naar gedaan. Dit is in opdracht van het Kennisportaal van KeTJAA, de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland, gefinancierd door ZonMw en de gemeente Amsterdam.

 

Meer weten?

  • Bekijk HIER de factsheet
  • Lees HIER het volledige rapport
  • Check HIER de Insta-live sessie, die we hielden met jongeren en jongerenwerkers over nabijheid in tijden van afstand.