NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Onderzoek methodiek Straathoekwerk

Voor het eerst wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van het straathoekwerk.  Het driejarig onderzoek richt zich op  de bijdrage van de straathoekwerkmethodiek op jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en hun omgeving.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam) in opdracht van Stichting Streetcornerwork en mede mogelijk gemaakt door de Adessium Foundation en Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland. 

 

De opbrengsten van dit onderzoek zijn toegankelijk voor de sector, partners, opdrachtgevers en sociaal werkopleidingen.

 

In dit persbericht leest u meer over het onderzoek en de werkwijze.

 

Meer informatie over het onderzoek kunt u krijgen bij Evelien Rauwerdink-Nijland, e.nijland@hva.nl