NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Online intervisie voor jeugdprofessionals

Namens KeTJA heeft het Verwey-Jonker Instituut samen met andere academische werkplaatsen online lessen/intervisie ontwikkeld voor jeugdprofessionals over culturele diversiteit/cultuursensitief werken.

Er is per regio (dus ook in Amsterdam) ruimte voor 10 à 15 jeugdprofessionals om gratis mee te doen. Niet veel, dus wees er snel bij!

 

Meedoen betekent 6 à 8 keer (eens per twee maanden) meedoen aan een online sessie.Het leuke is dat je het vanuit huis of waar je maar wilt, kunt volgen. Je neemt deel in een online klas waarin je via het online platform met elkaar ook informatie kunt uitwisselen. 

 

KeTJA ontwerpt zelf ook twee sessies, die in het najaar worden aangeboden. De training waar dit uit voortkomt staat goed aangeschreven.

 

Uitleg over de cursus (‘LOL’ staat voor Live Online Leren) vind je in deze flyer.

Het volledige programma vind je hier.